Tạp chí làm đẹp mùa hè thời gian bởi Pierre Fabre

Chúng tôi đang trong mùa hè đầy đủ. Mùa hè, mặt trời, các thời gian để thư giãn, đi bơi với gia đình và bạn bè, vui chơi, mặt trời… Tất cả điều này có xu hướng thay đổi thói quen của chúng tôi và điều này ảnh hưởng đến trạng thái của da của chúng tôi và tóc của chúng tôi. Tiếp tục đọc Tạp chí làm đẹp mùa hè thời gian bởi Pierre Fabre