เวลาฤดูร้อนนิตยสารความงาม โดย Pierre Fabre

เราอยู่ในฤดูทั้งหมด ฤดูร้อน ดวงอาทิตย์ เวลาในการพักผ่อน ว่ายน้ำกับครอบครัวและเพื่อน ๆ สนุก ซัน… ทั้งหมดนี้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามปกติของเรา และมีผลต่อสถานะของผิวและผมของเรา. อ่านเพิ่มเติม เวลาฤดูร้อนนิตยสารความงาม โดย Pierre Fabre